Hello To Myself <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d723431457610902406\x26blogName\x3dstories+of+me+:)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://budaktetchikmerepek.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://budaktetchikmerepek.blogspot.com/\x26vt\x3d-2837632734467776368', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Diary

About

Follow
maksud kawan !
Sunday, 18 September 2011 | 12:05 pm | 0 speak(s)

istilah kawan bagi aku adalah simple jea... bg aku kawan ni akan cari kita masa susah jea.. bila dah senang semua hilang.. ish3.. kenapa aku cakap macam tuu? sebab benda uhh terjadi pada aku.. bila kawan2 aku susah masing2 cari aku, tapi bila diorang senang, dengan mudahnya korang tinggal kan aku.. itulah kawan kn??? hmm.. :( nak cari kawan yang betul2 o true friend mmg susah.. bila aku dah dapat akan aku jaga diorang elok2.. cz aku memang sayang kawan... aku tak kesah laa kawan buat jahat o baik pada aku.. itu lumrah kehidupan... :')


* sory kalau ada yg terasa. tapi ni pendapat aku cz benda ni terjadi pada aku *  • EXCEPT..
--> kawan2 yg baik nan aku..
--> NOR SHUHADA
--> NOORSYAMIMI
--> SITI NOR AMERA


Hello Everyone !


Hello to you my readers.
Will you comfort yourself in my site?
Please respect mine and I will respect yours.
Happy reading ^^,